Landelijke actiedag huisartsen 1 juli

Landelijke actiedag huisartsen 1 juli

Vanwege de actiedag op vrijdag 1 juli, is de praktijk die middag vanaf 13.00 uur alleen bereikbaar voor spoedgevallen.

In de week van 27 juni tot 1 juli voeren de huisartsen landelijk actie, want de huisartsenzorg staat onder grote druk. Door de vergrijzing en doordat mensen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen, wordt er steeds meer en complexere zorg gevraagd van de huisartsen. Ook zijn er vaak lange wachtlijsten op andere plekken in de zorg, zoals de GGZ, verpleeghuizen en ziekenhuizen. Patiënten die door de huisarts worden verwezen, kunnen daar vaak niet snel terecht en hebben dan de zorg van de huisartsenpraktijk nodig om de tijd te overbruggen.

De drukte laat zich ook merken in de avond-, nacht- en weekenduren (ANW) op de huisartsenposten. Geregeld melden zich daar ook mensen die eigenlijk geen spoedzorg nodig hebben, maar niet willen wachten. De druk van diensten draaien in de avond-, nacht- en weekenduren trekt een zware wissel op veel huisartsen. Het beperkt hun beschikbaarheid in de huisartsenzorg overdag.

Daarnaast is er de administratieve lastendruk. Allerlei formulieren invullen ter verantwoording van de zorg die je hebt gegeven en medische verklaringen invullen; het verwerken van dat soort verzoeken gaat ten koste van de tijd voor patiëntenzorg.

Er moet dus wat gaan veranderen:

  • Meer tijd voor de patiënt: de standaard consulttijd moet naar 15 minuten.
  • Geen zorg ‘over de schutting’: de grenzen van het huisartsenaanbod moeten worden gerespecteerd door bijvoorbeeld ziekenhuizen, verpleeghuizen en GGZ- aanbieders.
  • We willen een systeem van vertrouwen i.p.v. verantwoording: merkbare vermindering van administratieve lasten en formuliertjes van gemeenten, verzekeraars etc.
  • Wachttijden in GGZ, bij gemeentes en de ziekenhuizen moeten worden aangepakt. Er moet wachttijdopvang worden geboden aan patiënten die op een wachtlijst staan.
  • De druk in de avond- nacht- en weekenddiensten moet verminderen: huisartsenposten zijn alleen voor echte spoedklachten. Er moet een betere, integrale samenwerking tussen huisartsenposten, ambulances en SEH’s komen.

 

U leest meer over de actie op de landelijke website.

Vanwege de actiedag op vrijdag 1 juli, is de praktijk die middag vanaf 13.00 uur alleen bereikbaar voor spoedgevallen.Translate »
Call Now Button